MarkupFileType

MarkupFileType class

İşaretleme ve Web dosyası biçimlerini tanımlar. Aşağıdaki dosya türlerini içerir: Htm , Html . Görüntü biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

[Obsolete("This class will be removed in Conversion.NET 23.3. Please use WebFileType instead.")]
public sealed class MarkupFileType : FileType

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Ayrıca bakınız