FileType

FileType class

Dosya tipi temel class

public class FileType : Enumeration

yapıcılar

İsim Tanım
FileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
static FromExtension(string) Sağlanan fileExtension için FileType’ı alır
static FromFilename(string) Belirtilen fileName için FileType döndürür
static FromStream(Stream) Sağlanan belge akışı için FileType’ı döndürür
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi
static GetAll<T>() Tüm numaralandırma değerlerini döndürür.
implicit operator string ‘ye dolaylı dönüştürme

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Unknown Bilinmeyen dosya türü

Ayrıca bakınız