FontFileType

FontFileType class

Yazı Tipini tanımlarbelgeler Aşağıdaki türleri içerir: TtfEotOtfCffType1WoffWoff2 Yazı tipi biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public sealed class FontFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
FontFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Cff .cff uzantılı bir dosya, Kompakt Yazı Tipi Formatıdır ve PostScript Tip 1 veya CIDFont olarak da bilinir. CFF, FontSet olarak bilinen tek bir birimde birden çok yazı tipini bir arada depolamak için bir kap görevi görür. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Eot .eot uzantılı bir dosya, belgeye katıştırılmış bir OpenType yazı tipidir. Bunlar çoğunlukla Web sayfası gibi web dosyalarında kullanılır. Microsoft tarafından oluşturulmuştur ve PowerPoint sunumu .pps dosyası dahil olmak üzere Microsoft Ürünleri tarafından desteklenmektedir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Otf .otf uzantılı bir dosya, OpenType yazı tipi biçimini ifade eder. OTF yazı tipi biçimi daha ölçeklenebilirdir ve dijital tipografi için TTF biçimlerinin mevcut özelliklerini genişletir. Microsoft ve Adobe tarafından geliştirilen OTF, PostScript ve TrueType yazı tipi biçimlerinin özelliklerini birleştirir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Ttf .ttf uzantılı bir dosya, TrueType belirtimleri yazı tipi teknolojisine dayalı yazı tipi dosyalarını temsil eder. Başlangıçta Apple Computer, Inc. tarafından Mac OS için tasarlanmış ve başlatılmıştır ve daha sonra Microsoft tarafından Windows OS için benimsenmiştir. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Type1 Tip 1 yazı tipleri, masaüstü tabanlı yayıncılık yazılımlarında ve PostScript kullanabilen yazıcılarda yaygın olarak kullanılan, kullanımdan kaldırılmış bir Adobe teknolojisidir. Tip 1 yazı tipleri birçok modern platformda, web tarayıcısında ve mobil işletim sisteminde desteklenmese de bazı işletim sistemlerinde hala desteklenmektedir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Woff .woff uzantılı bir dosya, Web Açık Yazı Tipi Formatını (WOFF) temel alan bir web yazı tipi dosyasıdır. TrueType (.TTF) veya OpenType (.OTT) yazı tipi türlerine dayalı biçime özgü sıkıştırılmış kapsayıcıya sahiptir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Woff2 .woff uzantılı bir dosya, Web Açık Yazı Tipi Formatını (WOFF) temel alan bir web yazı tipi dosyasıdır. TrueType (.TTF) veya OpenType (.OTT) yazı tipi türlerine dayalı biçime özgü sıkıştırılmış kapsayıcıya sahiptir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız