PageInfo

PageInfo class

Ger vanlig information om en dokumentsida (bild, kalkylblad, etc).

public class PageInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; } Hämtar sidans höjd i dokumentets standardenheter.
PageNumber { get; } Får sidans nummer.
Width { get; } Hämtar sidans bredd i dokumentets standardenheter.

Anmärkningar

Läs mer

Se även