AccessLevel

PropertyDescriptor.AccessLevel property

Özellik erişim düzeyini alır.

public virtual PropertyAccessLevels AccessLevel { get; }

Mülk değeri

Özellik erişim düzeyi.

Ayrıca bakınız