DocumentTagCategory

DocumentTagCategory class

Yalnızca belgeye özgü özelliklere uygulanan etiketler sağlar. Etiketler, bir özelliğin bir ofis belgesinin hangi bölümünden çıkarıldığını belirlemek için yararlı olabilir.

public class DocumentTagCategory : TagCategory

Özellikleri

İsim Tanım
BuiltIn { get; } Etiketlediği özelliğin yerleşik olduğunu gösteren etiketi alır.
Field { get; } Bir belgeden çıkarılan bir form alanı veya hesaplanan alan hakkında bilgi tutan bir özelliği gösteren etiketi alır.
HiddenData { get; } Normal kullanıcılar için görünmeyen bir belge bölümünü gösteren etiketi alır.
Page { get; } Bir belge sayfası hakkında bilgi tutan bir özelliği gösteren etiketi alır.
ReadOnly { get; } Etiketlediği özelliğin salt okunur olduğunu ve GroupDocs.Metadata. tarafından değiştirilemeyeceğini belirten etiketi alır.
Revision { get; } Bir belge revizyonu (izlenen değişiklik) hakkında bilgi içeren bir özelliği etiketleyen etiketi alın.
Statistic { get; } Belge istatistiklerini (kelime sayısı, karakter sayısı vb.) içeren bir özelliği gösteren etiketi alır.
UserComment { get; } Belge içeriğinde gösterilen kullanıcı yorumlarını etiketleyen etiketi alır.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız