DocumentTagCategory

DocumentTagCategory class

Tillhandahåller taggar som endast tillämpas på dokumentspecifika egenskaper. Taggarna kan vara användbara för att avgöra från vilken del av ett kontorsdokument en egenskap extraherades.

public class DocumentTagCategory : TagCategory

Egenskaper

namn Beskrivning
BuiltIn { get; } Hämtar taggen som indikerar att egenskapen den etiketterar är inbyggd.
Field { get; } Hämtar taggen som anger en egenskap som innehåller information om ett formulärfält eller beräknat fält extraherat från ett dokument.
HiddenData { get; } Hämtar taggen som indikerar en dokumentdel som inte är synlig för vanliga användare.
Page { get; } Hämtar taggen som anger en egenskap som innehåller information om en dokumentsida.
ReadOnly { get; } Hämtar taggen som indikerar att egenskapen den etiketterar är skrivskyddad och inte kan ändras av GroupDocs.Metadata.
Revision { get; } Få taggen som etiketterar en egenskap som innehåller information om en dokumentrevision (spårad ändring).
Statistic { get; } Hämtar taggen som indikerar en egenskap som innehåller dokumentstatistik (ordantal, teckenantal, etc).
UserComment { get; } Hämtar taggen som etiketterar användarkommentarer som visas i dokumentinnehållet.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även