ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor archiefbestand.

public class ArchiveViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
ArchiveViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanArchiveViewInfo klasse.
ArchiveViewInfo(FileType, List<Page>, List<string>) Initialiseert nieuw exemplaar vanArchiveViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
Folders { get; set; } De mappen in het archiefbestand.
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook