LotusNotesViewInfo

LotusNotesViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor Lotus Notes-databaseopslag

public class LotusNotesViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
LotusNotesViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanLotusNotesViewInfo klasse.
LotusNotesViewInfo(FileType, List<Page>, int) Initialiseert nieuw exemplaar vanLotusNotesViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
NotesCount { get; set; } Notities tellen in opslag
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook