Word

Word class

Vertegenwoordigt een relatief gepositioneerde rechthoek die een enkel woord bevat.

public class Word : TextElement<string>

Constructeurs

Naam Beschrijving
Word() Initialiseert nieuw exemplaar vanWord klasse.
Word(string, double, double, double, double, List<Character>) Initialiseert nieuw exemplaar vanWord klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Characters { get; set; } De karakters van het woord.
Height { get; set; } De hoogte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).
Value { get; set; } De elementwaarde.
Width { get; set; } De breedte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).
X { get; set; } De X-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het element begint.
Y { get; set; } De Y-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het element begint.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook