TextElementT

TextElement<T> class

Vertegenwoordigt generiek tekstelement.

public class TextElement<T>
Parameter Beschrijving
T Het type tekstelement.

Constructeurs

Naam Beschrijving
TextElement() Initialiseert nieuw exemplaar vanTextElement klasse.
TextElement(T, double, double, double, double) Initialiseert nieuw exemplaar vanTextElement klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Height { get; set; } De hoogte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).
Value { get; set; } De elementwaarde.
Width { get; set; } De breedte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).
X { get; set; } De X-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het element begint.
Y { get; set; } De Y-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het element begint.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook