MboxViewInfo

MboxViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor opslag van Mbox-bestanden

public class MboxViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
MboxViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanMboxViewInfo klasse.
MboxViewInfo(FileType, List<Page>, int) Initialiseert nieuw exemplaar vanMboxViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
MessagesCount { get; set; } Notities tellen in opslag
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook