Layer

Layer class

Vertegenwoordigt laag in de CAD-tekening.

public sealed class Layer : IEquatable<Layer>

Constructeurs

Naam Beschrijving
Layer() Initialiseert nieuw exemplaar vanLayer klasse.
Layer(string) Initialiseert nieuw exemplaar vanLayer klasse.
Layer(string, bool) Initialiseert nieuw exemplaar vanLayer klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Name { get; set; } De naam van de laag.
Visible { get; set; } De laagzichtbaarheidsindicator.

methoden

Naam Beschrijving
Equals(Layer) Bepaalt of de stroomLayer is hetzelfde als gespecificeerdLayer object.
override Equals(object) Bepaalt of de stroomLayer is hetzelfde als gespecificeerd object.
override GetHashCode() Retourneert de hash-code voor de huidigeLayer object.
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.
operator == Bepaalt of tweeLayer objecten zijn hetzelfde.
operator != Bepaalt of tweeLayer objecten zijn niet hetzelfde.

Zie ook