Layout

Layout class

Vertegenwoordigt de lay-out van de CAD-tekening.

public sealed class Layout : IEquatable<Layout>

Constructeurs

Naam Beschrijving
Layout() Initialiseert nieuw exemplaar vanLayout klasse.
Layout(string, float, float) Initialiseert nieuw exemplaar vanLayout klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Height { get; set; } De hoogte van de lay-out.
Name { get; set; } De naam van de lay-out.
Width { get; set; } De breedte van de lay-out.

methoden

Naam Beschrijving
Equals(Layout) Bepaalt of de stroomLayout is hetzelfde als gespecificeerdLayout object.
override Equals(object) Bepaalt of de stroomLayout is hetzelfde als gespecificeerd object.
override GetHashCode() Retourneert de hash-code voor de huidigeLayout object.
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.
operator == Bepaalt of tweeLayout objecten zijn hetzelfde.
operator != Bepaalt of tweeLayout objecten zijn niet hetzelfde.

Zie ook