Resource

Resource class

Vertegenwoordigt HTML-bron zoals lettertype, stijl, afbeelding of afbeeldingen.

public class Resource

Constructeurs

Naam Beschrijving
Resource() Maakt een nieuw exemplaar vanResource klasse.
Resource(string, bool) Maakt een nieuw exemplaar vanResource klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileName { get; set; } De naam van het bronbestand.
Nested { get; set; } Geeft aan of bron zich in een andere bron bevindt, bijv. lettertypebron die zich in CSS- of SVG-bron bevindt.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook