ProjectManagementViewInfo

ProjectManagementViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor MS Project-document.

public class ProjectManagementViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
ProjectManagementViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanProjectManagementViewInfo klasse.
ProjectManagementViewInfo(FileType, List<Page>, DateTime, DateTime) Initialiseert nieuw exemplaar vanProjectManagementViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
EndDate { get; set; } De datum/tijd waarop het project voltooid moet zijn.
FileType { get; set; } Het type bestand.
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.
StartDate { get; set; } De datum/tijd waarop het project is gestart.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook