PdfViewInfo

PdfViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor PDF-document.

public class PdfViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
PdfViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanPdfViewInfo klasse.
PdfViewInfo(FileType, List<Page>, bool) Initialiseert nieuw exemplaar vanPdfViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.
PrintingAllowed { get; set; } Geeft aan of afdrukken van het document is toegestaan.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook