OutlookViewInfo

OutlookViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor Outlook-gegevensbestand.

public class OutlookViewInfo : ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
OutlookViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanOutlookViewInfo klasse.
OutlookViewInfo(FileType, List<Page>, List<string>) Initialiseert nieuw exemplaar vanOutlookViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
Folders { get; set; } De lijst met mappen in het Outlook-gegevensbestand.
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook