ViewInfo

ViewInfo class

Vertegenwoordigt weergave-informatie voor generiek document.

public class ViewInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
ViewInfo() Initialiseert nieuw exemplaar vanViewInfo klasse.
ViewInfo(FileType, List<Page>) Initialiseert nieuw exemplaar vanViewInfo klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileType { get; set; } Het type bestand.
Pages { get; set; } De lijst met te bekijken pagina’s.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook