Attachment

Attachment class

Vertegenwoordigt een bijlagebestand in een e-mailbericht, archief, PDF-document of Outlook-gegevensbestand.

public class Attachment

Constructeurs

Naam Beschrijving
Attachment() Initialiseert nieuw exemplaar vanAttachment klasse.
Attachment(string, string) Initialiseert nieuw exemplaar vanAttachment klasse.
Attachment(string, string, string, long) Initialiseert nieuw exemplaar vanAttachment klasse.
Attachment(string, string, string, FileType, long) Initialiseert nieuw exemplaar vanAttachment klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileName { get; set; } Bijlage bestandsnaam.
FilePath { get; set; } Relatief pad bijlage bijvmap/bestand.docx of bestandsnaam wanneer het bestand zich in de hoofdmap van een archief, in een e-mailbericht of in een gegevensbestand bevindt.
FileType { get; set; } Bestandstype bijlage.
Id { get; set; } Unieke identificatie van de bijlage in de context van een enkel bestand dat deze bijlage bevat.
Size { get; set; } Bestandsgrootte bijlage in bytes.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook