Word

Word()

Initialiseert nieuw exemplaar vanWord klasse.

public Word()

Zie ook


Word(string, double, double, double, double, List<Character>)

Initialiseert nieuw exemplaar vanWord klasse.

public Word(string word, double x, double y, double width, double height, 
    List<Character> characters)
Parameter Type Beschrijving
word String Het woord.
x Double De X-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het woord begint.
y Double De Y-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het woord begint.
width Double De breedte van de rechthoek die het woord bevat.
height Double De hoogte van de rechthoek die het woord bevat.
characters List`1 De karakters van het woord.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidword is null of leeg.
ArgumentNullException Wanneer gegooidcharacters is niets.

Zie ook