CreateResourceUrl

IResourceStreamFactory.CreateResourceUrl method

Skapar URL:en för HTML-resursen.

public string CreateResourceUrl(int pageNumber, Resource resource)
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Numret på en sida.
resource Resource HTML-resursen som typsnitt, stil, bild eller grafik.

Returvärde

URL för HTML-resurs.

Se även