Contains

Contains(string)

Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller en kolumn med det angivna namnet.

public bool Contains(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Det skiftlägesokänsliga namnet på en kolumn att leta efter.

Returvärde

Ett värde som anger om denna samling innehåller en kolumn med det angivna namnet.

Se även


Contains(DocumentTableColumn)

Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna kolumnen.

public bool Contains(DocumentTableColumn column)
Parameter Typ Beskrivning
column DocumentTableColumn En kolumn att leta efter.

Returvärde

Ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna kolumnen.

Se även