IndexOf

IndexOf(string)

Returnerar indexet för en kolumn med det angivna namnet inom denna samling.

public int IndexOf(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Det skiftlägesokänsliga namnet på en kolumn som ska hittas.

Returvärde

Det nollbaserade indexet för en kolumn med det angivna namnet, eller -1 om kolumnen inte finns i den här samlingen.

Se även


IndexOf(DocumentTableColumn)

Returnerar indexet för den angivna kolumnen inom denna samling.

public int IndexOf(DocumentTableColumn column)
Parameter Typ Beskrivning
column DocumentTableColumn En kolumn att hitta.

Returvärde

Det nollbaserade indexet för den angivna kolumnen, eller -1 om kolumnen inte finns i den här samlingen.

Se även