Item

DocumentTableColumnCollection indexer (1 of 2)

Får enDocumentTableColumn instans från samlingen vid angivet index.

public DocumentTableColumn this[int index] { get; }
Parameter Beskrivning
index Det nollbaserade indexet för den kolumn som ska returneras.

Returvärde

ADocumentTableColumn instans från samlingen vid det angivna indexet.

Se även


DocumentTableColumnCollection indexer (2 of 2)

Får enDocumentTableColumn instans med det angivna namnet från samlingen.

public DocumentTableColumn this[string name] { get; }
Parameter Beskrivning
name Det skiftlägesokänsliga namnet på den kolumn som ska returneras.

Returvärde

ADocumentTableColumn instans med det angivna namnet från samlingen eller null om en sådan instans inte finns.

Se även