FirstRowContainsColumnNames

DocumentTableOptions.FirstRowContainsColumnNames property

Bir belge tablosunun ilk çıkarılan satırından sütun adlarının elde edilip edilmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer false. ‘dir.

public bool FirstRowContainsColumnNames { get; set; }

Notlar

Sütun adları bir belge tablosunun ilk ayıklanan satırından alınacak şekilde ayarlanmamışsa, bunun yerine varsayılan sütun adları kullanılır. Elektronik Tablo dosya biçimlerindeki belgeler için, varsayılan sütun adları A, B, C, … Z, AA, AB vb. olarak tanımlanır. Diğer dosya biçimlerindeki belgeler için, varsayılan sütun adları Sütun1, Sütun2, Sütun3 vb. olarak tanımlanır.

Ayrıca bakınız