MaxColumnIndex

DocumentTableOptions.MaxColumnIndex property

Belge tablosundan çıkarılacak bir sütunun en büyük sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar. Varsayılan değer negatiftir, bu da en büyük sütun dizininin sınırlı olmadığı anlamına gelir.

public int MaxColumnIndex { get; set; }

Ayrıca bakınız