MinColumnIndex

DocumentTableOptions.MinColumnIndex property

Belge tablosundan çıkarılacak bir sütunun en küçük sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar. Varsayılan değer negatiftir, bu da en küçük sütun dizininin sınırlı olmadığı anlamına gelir.

public int MinColumnIndex { get; set; }

Ayrıca bakınız