MaxRowIndex

DocumentTableOptions.MaxRowIndex property

Belge tablosundan çıkarılacak bir satırın en büyük sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar. Varsayılan değer negatiftir, bu da en büyük satır dizininin sınırlı olmadığı anlamına gelir.

public int MaxRowIndex { get; set; }

Ayrıca bakınız