FirstRowContainsColumnNames

DocumentTableOptions.FirstRowContainsColumnNames property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om kolumnnamn ska hämtas från den första extraherade raden i en dokumenttabell. Standardvärdet är false.

public bool FirstRowContainsColumnNames { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnnamn inte är inställda för att hämtas från den första extraherade raden i en dokumenttabell, används standardkolumnnamn istället. För dokument med kalkylarksfilformat definieras standardkolumnnamnen som A, B, C, … Z, AA, AB och så vidare. För dokument med andra filformat definieras standardkolumnnamn som Kolumn1, Kolumn2, Kolumn3 och så vidare.

Se även