MinRowIndex

DocumentTableOptions.MinRowIndex property

Belge tablosundan çıkarılacak bir satırın en küçük sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar. Varsayılan değer negatiftir, bu da en küçük satır dizininin sınırlı olmadığı anlamına gelir.

public int MinRowIndex { get; set; }

Ayrıca bakınız