MaxColumnIndex

DocumentTableOptions.MaxColumnIndex property

Hämtar eller ställer in det största nollbaserade indexet för en kolumn som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket betyder att det största kolumnindexet inte är begränsat.

public int MaxColumnIndex { get; set; }

Se även