MaxRowIndex

DocumentTableOptions.MaxRowIndex property

Hämtar eller ställer in det största nollbaserade indexet för en rad som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket betyder att det största radindexet inte är begränsat.

public int MaxRowIndex { get; set; }

Se även