MinRowIndex

DocumentTableOptions.MinRowIndex property

Hämtar eller ställer in det minsta nollbaserade indexet för en rad som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket innebär att det minsta radindexet inte är begränsat.

public int MinRowIndex { get; set; }

Se även