GroupDocs.Metadata.Formats.Cad

Namnutrymmet innehåller klasser för att arbeta med CAD-format (computer-aided design).

Klasser

Klass Beskrivning
CadCustomPropertyPackage Representerar en samling anpassade CAD-metadataegenskaper.
CadPackage Representerar CAD (Computer-aided design) metadata.
CadRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en CAD-ritning.
DwgRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en DWG-ritning.
DxfRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en DXF-ritning.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CadAcadVersion Definierar AutoCAD ritdatabasens versionsnummer.