GroupDocs.Metadata.Formats.Peer2Peer

Namnutrymmet innehåller klasser avsedda att fungera med olika format baserat på peer2peer-protokollet.

Klasser

Klass Beskrivning
TorrentPackage Representerar metadata för torrentdeskriptorfil. Mer information finns påhttps://en.wikipedia.org/wiki/Torrent_file .
TorrentRootPackage Representerar rotpaketet avsett att fungera med metadata för en TORRENT-fil.
TorrentSharedFilePackage Representerar delad filinformation. Innehåller detaljerad information om varje fil i en torrentdistribution.