GroupDocs.Metadata.Standards.Exif.MakerNote

Namnutrymmet innehåller klasser avsedda att fungera med MakerNote-metadata skrivna av olika kameratillverkare.

Klasser

Klass Beskrivning
CanonCameraSettingsPackage Representerar CANON kamerainställningar.
CanonMakerNotePackage Representerar CANON MakerNote-metadata.
MakerNotePackage Tillhandahåller en abstrakt basklass för MakerNote-metadatapaket.
NikonMakerNotePackage Representerar NIKON MakerNote-metadata.
PanasonicMakerNotePackage Representerar PANASONIC MakerNote-metadata.
SonyMakerNotePackage Representerar SONY MakerNote-metadata.