GroupDocs.Metadata.Options

Namnutrymmet innehåller alla klasser som representerar inställningar som tillåter användare att kontrollera fil- och metadatabehandling.

Klasser

Klass Beskrivning
CreatePageStream Representerar en metod som returnerar en ström för att skriva sidförhandsgranskningsdata.
LoadOptions Tillåter en utvecklare att ange ytterligare alternativ (som ett lösenord) när en fil laddas.
PreviewOptions Ger alternativ för att ställa krav och strömma delegater för generering av förhandsvisning.
ReleasePageStream Representerar en metod som släpper strömmen som skapats avCreatePageStream delegera.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PreviewOptions.PreviewFormats Representerar förhandsgranskningsformat som stöds.