GroupDocs.Metadata.Formats.Document

Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet avsedd att fungera med en mängd olika dokumentformat som kalkylblad, presentationer, textbehandlingsformat, etc.

Klasser

Klass Beskrivning
DiagramPackage Representerar ett inbyggt metadatapaket i ett diagramformat.
DiagramRootPackage Representerar rotpaketet som är avsett att arbeta med metadata i ett diagram.
DiagramTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller diagramspecifik filformatinformation.
DocumentPackage Representerar inbyggd metadata i ett Office-dokument.
DocumentRootPackage<TPackage> Representerar ett rotpaket för dokumentformat som PDF, WordProcessing, Spreadsheet, Presentation, etc.
DocumentStatistics Representerar en uppsättning dokumentstatistik.
NoteInspectionPackage Representerar ett metadatapaket som exponerar den interna strukturen för en anteckningssektion.
NotePage Representerar en sida i en OneNote-sektion.
NoteRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en elektronisk anteckningsfil.
PdfAnnotation Representerar en anteckning i ett PDF-dokument.
PdfAttachment Representerar en bilaga i ett PDF-dokument.
PdfBookmark Representerar ett bokmärke i ett PDF-dokument.
PdfFormField Representerar ett formulärfält i ett PDF-dokument.
PdfInspectionPackage Innehåller information om PDF-dokumentdelar som i vissa fall kan betraktas som metadata.
PdfPackage Representerar inbyggd metadata i ett PDF-dokument.
PdfRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett PDF-dokument.
PdfTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller PDF-specifik filformatinformation.
PresentationComment Representerar en användarkommentar i en presentation.
PresentationInspectionPackage Innehåller information om presentationsdelar som i vissa fall kan betraktas som metadata.
PresentationPackage Representerar ett inbyggt metadatapaket i en presentation.
PresentationRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en presentation.
PresentationSlide Representerar en bild i en presentation.
PresentationTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller presentationsspecifik filformatinformation.
ProjectManagementPackage Representerar ett inbyggt metadatapaket i en projekthanteringsfil.
ProjectManagementRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i ett projekthanteringsformat.
SpreadsheetComment Representerar en användarkommentar i ett kalkylblad.
SpreadsheetContentTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller egenskaper för kalkylbladsinnehållstyp.
SpreadsheetContentTypeProperty Representerar en innehållstypsegenskap i ett kalkylblad.
SpreadsheetInspectionPackage Innehåller information om kalkylbladsdelar som i vissa fall kan betraktas som metadata.
SpreadsheetPackage Representerar ett inbyggt metadatapaket i ett kalkylblad.
SpreadsheetRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett kalkylblad.
SpreadsheetSheet Representerar ett ark i ett kalkylarksdokument.
SpreadsheetTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller information om kalkylbladsspecifik filformat.
WordProcessingComment Representerar en kommentar i ett ordbehandlingsdokument.
WordProcessingField Representerar ett fält i ett ordbehandlingsdokument.
WordProcessingInspectionPackage Innehåller information om dokumentdelar som i vissa fall kan betraktas som metadata.
WordProcessingPackage Representerar ett inbyggt metadatapaket i ett ordbehandlingsdokument.
WordProcessingRevision Representerar en revision (spårad ändring) i ett dokument.
WordProcessingRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett ordbehandlingsdokument.
WordProcessingTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller dokumentspecifik filformatinformation.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
DiagramFormat Definierar olika diagramunderformat.
PresentationFormat Definierar olika presentationsunderformat.
SpreadsheetFormat Definierar olika underformat för kalkylblad.
WordProcessingFormat Definierar olika underformat för ordbehandlingsdokument.
WordProcessingRevisionType Anger vilken typ av ändring som spåras av en revision.