GroupDocs.Metadata.Formats.Image

Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet som tillåter användare att läsa och uppdatera metadata som lagras i olika bildformat.

Klasser

Klass Beskrivning
BmpHeaderPackage Representerar BMP-huvudinformation.
BmpRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en BMP-bild.
DicomPackage Representerar inbyggd DICOM-metadata.
DicomRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en DICOM-bild.
DjVuRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en DjVu-bild.
EmfRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en EMF-bild.
GifImageTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller GIF-specifik filformatinformation.
GifRootPackage Representerar rotpaketet avsett att fungera med metadata i en GIF-bild.
HeifRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en HEIF-bild.
ImageResourceBlock Representerar ett Photoshop-bildresursblock. Bildresursblock är den grundläggande byggenheten för flera filformat, inklusive Photoshops ursprungliga filformat, JPEG och TIFF. Bildresurser används för att lagra icke-pixeldata som är associerade med bilder, till exempel sökvägar för pennverktyg.
ImageResourcePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller Photoshop Image Resources.
ImageRootPackage Ger en abstrakt basklass för alla bildrotpaket.
ImageTypePackage Representerar ett metadatapaket som innehåller bildspecifik filformatinformation.
Jpeg2000Package Representerar inbyggd JPEG2000-metadata.
Jpeg2000RootPackage Representerar rotpaketet som är avsett att fungera med metadata i en JPEG2000-bild.
JpegRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en JPEG-bild.
PngCompressedTextChunk Representerar komprimerad textdata extraherad från en PNG-bild.
PngInternationalTextChunk Representerar internationell textdata extraherad från en PNG-bild.
PngPackage Representerar inbyggd PNG-metadata.
PngRootPackage Representerar rotpaketet som är avsett att fungera med metadata i en PNG-bild.
PngTextChunk Representerar textdata som extraherats från en PNG-bild.
PsdLayer Representerar ett lager i en PSD-fil.
PsdPackage Representerar inbyggd Photoshop-metadata.
PsdRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett Photoshop-dokument.
TiffArrayTag<T> Representerar en array-baserad TIFF-tagg.
TiffAsciiTag Representerar en TIFF ASCII-tagg.
TiffByteTag Representerar en byte-tagg.
TiffDoubleTag Representerar en TIFF-dubbeltagg.
TiffFloatTag Representerar en flytande TIFF-tagg.
TiffLongTag Representerar en lång TIFF-tagg.
TiffRational Representerar ett rationellt tal.
TiffRationalTag Representerar en TIFF Rational-tagg.
TiffRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en TIFF-bild.
TiffSByteTag Representerar en TIFF SByte-tagg.
TiffShortTag Representerar en kort TIFF-tagg.
TiffSLongTag Representerar en TIFF SLong-tagg.
TiffSRational Representerar signerat rationellt tal.
TiffSRationalTag Representerar en TIFF SRational-tagg.
TiffSShortTag Representerar en TIFF SShort-tagg.
TiffTag Representerar en TIFF-tagg.
TiffUndefinedTag Representerar en TIFF-tagg med typen Odefinierad.
WebPRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en WEBP-bild.
WmfRootPackage Representerar rotpaketet avsett att arbeta med metadata i en WMF-bild.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ImageResourceID Standard-ID-nummer för bildresurser. Alla filformat använder inte alla ID. Viss information kan lagras i andra delar av filen.
PngCompressionMethod Definierar komprimeringsmetoder som används i PNG-format.
PsdColorMode Representerar psd-filformatets färgläge.
PsdCompressionMethod Definierar komprimeringsmetoden som används för bilddata.
PsdLayerFlags Photoshop-lagrets flaggor.
TiffTagID Definierar ID för TIFF-taggar.
TiffTagType Representerar IFD-datatypen.