FileType

DocumentInfo.FileType property

Yüklenen belgenin dosya türünü alır.

public FileTypePackage FileType { get; }

Mülk değeri

Yüklenen belgenin dosya türü.

Ayrıca bakınız