FileType

DocumentInfo.FileType property

Hämtar filtypen för det inlästa dokumentet.

public FileTypePackage FileType { get; }

Fastighetsvärde

Filtypen för det inlästa dokumentet.

Se även