Created

TimeTagCategory.Created property

Bir dosyanın oluşturulduğu tarihi gösteren etiketi alır.

public PropertyTag Created { get; }

Mülk değeri

Bir dosyanın oluşturulduğu tarihi gösteren etiket.

Ayrıca bakınız