LotusNotesViewInfo

LotusNotesViewInfo class

Representerar vyinformation för Lotus Notes-databaslagring

public class LotusNotesViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
LotusNotesViewInfo() Initierar ny instans avLotusNotesViewInfo class.
LotusNotesViewInfo(FileType, List<Page>, int) Initierar ny instans avLotusNotesViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; set; } Typen av fil.
NotesCount { get; set; } Anteckningar räknas i lagringsutrymme
Pages { get; set; } Listan över sidor att visa.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även