LotusNotesViewInfo

LotusNotesViewInfo class

Lotus note veritabanı depolaması için bilgileri görüntülemeyi temsil eder

public class LotusNotesViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
LotusNotesViewInfo() Yeni örneğini başlatırLotusNotesViewInfo sınıf.
LotusNotesViewInfo(FileType, List<Page>, int) Yeni örneğini başlatırLotusNotesViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
NotesCount { get; set; } Notlar depolama alanında sayılır
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız