MboxViewInfo

MboxViewInfo()

Initialiseert nieuw exemplaar vanMboxViewInfo klasse.

public MboxViewInfo()

Zie ook


MboxViewInfo(FileType, List<Page>, int)

Initialiseert nieuw exemplaar vanMboxViewInfo klasse.

public MboxViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, int notesCount)
Parameter Type Beschrijving
fileType FileType Het type van het bestand.
pages List`1 De lijst met te bekijken pagina’s.
notesCount Int32 Het aantal biljetten in het opslagbestand van de Lotus-database.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidfileType is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidpages is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidnotesCount is niets.

Zie ook