MboxViewInfo

MboxViewInfo class

Mbox dosyaları depolaması için görüntüleme bilgilerini temsil eder

public class MboxViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
MboxViewInfo() Yeni örneğini başlatırMboxViewInfo sınıf.
MboxViewInfo(FileType, List<Page>, int) Yeni örneğini başlatırMboxViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
MessagesCount { get; set; } Notlar depolama alanında sayılır
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız