OutlookViewInfo

OutlookViewInfo class

Representerar vyinformation för Outlook-datafil.

public class OutlookViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
OutlookViewInfo(FileType, IList<Page>, IList<string>) Initierar ny instans avOutlookViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Typen av fil.
Folders { get; } Listan över mappar som finns i Outlook-datafilen.
Pages { get; } Listan över sidor att visa.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även