OutlookViewInfo

OutlookViewInfo class

Outlook Veri dosyası için görüntüleme bilgilerini temsil eder.

public class OutlookViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
OutlookViewInfo(FileType, IList<Page>, IList<string>) Yeni örneğini başlatırOutlookViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; } Dosyanın türü.
Folders { get; } Outlook Veri dosyasının içerdiği klasörlerin listesi.
Pages { get; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız