PdfViewInfo

PdfViewInfo class

PDF belgesi için görüntüleme bilgilerini temsil eder.

public class PdfViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
PdfViewInfo() Yeni örneğini başlatırPdfViewInfo sınıf.
PdfViewInfo(FileType, List<Page>, bool) Yeni örneğini başlatırPdfViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.
PrintingAllowed { get; set; } Belgenin yazdırılmasına izin verilip verilmediğini gösterir.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız